دوره درمان ریشه در دندانپزشکی

ارتقا دانش و شناخت فناوری ها اعم از متدها و وسایل جدید درمان ریشه بهبود مهارت های درمان ریشه برای دندانپزشکان عمومی می باشد

ارزش مدرک
۵ از ۵
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!