دوره متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه

این دوره به منظور تربیت نیروی انسانی جهت همکاری در بخش پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه تشخیص پزشکی تدوین شده است.

درباره دوره | اهداف دوره

ارزش مدرک
۵ از ۵
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!