دوره متصدی پذیرش آزمایشگاه

این دوره به منظور تربیت نیروی انسانی جهت همکاری در بخش پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه تشخیص پزشکی تدوین شده است.

درباره دوره | اهداف دوره

ارزش مدرک
۵ از ۵
بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان