ارسال مدرک مجتمع سلامت تهران

تذکر:

نکات ضروری درخواست پست مدرک

  • پر کردن تمامی فیلد ها ضروری می باشد.
  • در صورت اشتباه بودن اطلاعات تکمیل شده، مسئولیت هر گونه خطا در ارسال مدرک بر عهده متقاضی خواهد بود.

فرم درخواست پست مدرک:

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .