دوره عملی دندانپزشکی

با مهاجرت قشر گسترده ای از جامعه به منظور تحصیل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی در خارج از کشور متقاضی زیادی برای دوره های عملی دندانپزشکی پدیدار شده است.

ارزش مدرک
۵ از ۵
بدون امتیاز 0 رای
12,000,000 تومان