امور آموزشی مجتمع سلامت تهران

 پست مدرک | استعلام مدرک |  عودت وجه |  جابجایی دوره

درخواست جابجایی دوره، استعلام مدرک، عودت وجه دوره آموزشی و درخواست پست مدرک در این صفحه قرار داده شده است تا در صورت نیاز بتوانید از آنها استفاده نمائید.

برای هنرجو ها و زیباجو های محترم آرزوی موفقیت و کامیابی آرزو می کنیم.