استعلام مدرک

درخواست استعلام مدرک

متقاضیانی که به دنبال استعلام مدرک خود از مجتمع سلامت تهران هستند از این پس می توانند به صورت الکترونیکی، در این صفحه، به گواهینامه دریافت شده خود دست یابند.

برای استعلام مدرک دریافت شده شماره درج شده کنار QR کد را در فیلد “شماره مدرک” وارد کنید.

استعلام مدرک فقط از طریق کامپیوتر امکان پذیر است

(از اعداد انگلیسی استفاده نمایید)

استعلام مدرک مجتمع سلامت تهران | Certificate Inquiry