ارزیابی هماتولوژیک مرفولوژیک لوسمی

لوسمی حاد و مزمن گروهی از بیماری های بدخیم بافت خون ساز می باشند که منجر به کاهش تولید سلولهای طبیعی شده، مغز استخوان و خون محیطی را درگیر کرده یا فقط با درگیری مغزاستخوان با تظاهرات غیراختصاصی خون محیطی همراه هستند.

درباره دوره | مخاطبین دوره | مباحث دوره

ارزش مدرک
۵ از ۵
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!