دوره پرستاری سوختگی

دوره آموزش مهارتی و حرفه ای برای دانش آموختگان پرستاری به منظور کسب دانش و مهارت حرفه ای، جهت بررسی و رفع نیازها و ارائه مراقبت های جامع به مددجویان دچار سوختگی می باشد.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان 1,000,000 تومان