دوره سالمندیاری (پرستاری عموم)

سالمندیاری در منزل بايكي از روشهاي مراقبت مبتني بر جامعه و از اشكال كليدي مراقبت سلامت سالمندان شناخته شده است که در مديريت منابع محدود نقشي اساسي ايفا مي كند.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان