استعلام مدرک

متقاضیانی که به دنبال استعلام مدرک خود از مجتمع سلامت تهران هستند از این پس می توانند به صورت الکترونیکی با مراجعه به سامانه استعلام مدارک مجتمع سلامت، به گواهینامه دریافت شده خود دست یابند.

برای استعلام مدرک دریافت شده شماره درج شده کنار QR کد را در فیلد زیر وارد کنید.

(از اعداد انگلیسی استفاده نمایید)

مشاهده مدرک

استعلام مدرک مجتمع سلامت تهران | Certificate Inquiry