دوره مدیریت درمان زخم

در این دوره تعریف زخم و انواع آن و مدیریت زخم ها و نگه داری و نحوه ی پانسمان و بانداژ به هنرجویان آموزش داده می شود.

ارزش مدرک
۵ از ۵
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!