پرستاری از بیمار تحت دیالیز

هنگامی كه كلیه‌ها نتوانند نقش‌شان را برای تصفیه خون، تنظیم الكترولیت‌ها، تعادل اسید و بازی و خروج مواد زائد و سمی ایفا كنند، افراد مجبور به دیالیز می‌شوند. مراقبت از بیماران تحت دیالیز، یك نگرانی شایع است.

تعریف دوره | مباحث دوره | اهداف دوره

ارزش مدرک
۵ از ۵
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!