دوره کار با داروهای سایتوتوکسیک

این دوره در راستای افزایش توانمندی داروسازان عمومی جهت آشنایی بیشتر با درمان های سرطان و داروهای مورد استفاده در درمان آن و کار ایمن با داروهای سایتوتوکسیک می باشد.

درباره دوره | مخاطبین دوره | مباحث دوره

ارزش مدرک
۵ از ۵
بدون امتیاز 0 رای
11,600,000 تومان