دوره پزشکی سرطان

دوره ای با رویکرد جامع جهت ارتقای علمی و کسب مهارت های اجرایی و درمانی برای پزشکان عمومی که تمایل دارند در زمینه مراقبت های حمایتی و تسکینی فعالیت داشته باشند.

ارزش مدرک
۵ از ۵
بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان