مشخصات مورد نیاز

فراخوان انجمن صنفی

 

در اجرای ماده 131 قانون کار، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوی و بهبود وضع کارگردان مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایید.

وظایف و اختیارات انجمن های صنفی کارگری به شرح زیر است:

1- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا
2- دریافت حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیب یکه در اساسنامه مقرر می‌شود
3- همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکت‌های تعاونی، صندوق قرض‌الحسنه، همچنین تلاش
در جهت تأمین امکانات رفاهی اعضا با رعایت مقررات‌مربوط
4- همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در جهت شناخت مشکلات کارگری و اجرای قانون کار

مراحل تشکیل انجمن:

1- ارائه مدرک مبنی بر کارگر بودن و اشتقال متقاضیان

2- شرح آگهی در روزنامه

3- ارائه اساسنامه

فرم انجمن صنفی

بعد از دانلود فرم را پرینت کنید و تمامی فیلد های موجود در فرم را پر نمایید سپس فایل را اسکن کنید و در همین صفحه بارگزاری کنید.

  • Accepted file types: pdf, Max. file size: 50 MB.