استاد علی اکبر مقیمیان

کارشناس پاتولوژی

مهارت های مدرس

کارشناس پاتولوژی
15 سال سابقه کاری در بخش سیتولوژی و پاتولوژی

[vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA%22%2C%22value%22%3A%2290%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%A7%D8%AA%DA%86%D9%85%D9%86%D8%AA%22%2C%22value%22%3A%2280%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2270%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2298%22%7D%5D”]