متخصص جراحی دهان، فک و صورت

هیئت علمی دانشکده دندان پزشکی آجا

فارغ التحصیل رشته دندان پزشکی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1392 و رشته جراحی دهان، فک و صورت در سال 1397

حائز رتبه دوم بورد تخصصی کشوری و عضو استعداد های درخشان

مولف بیش از ۱۰ کتاب در حیطه رشته جراحی دهان فک و صورت

سخنران و جراح زنده دوره های ایمپلنت در سه سال گذشته

مدرس و مشاور آزمون ورودی دستیاری در هفت سال گذشته