دکتر هانیه شاه رضا

دکتری تخصصی میکروبیولوژی

مهارت های مدرس

فارغ التحصیل کارشناسی میکروبیولوژی دانشگاه الزهرا
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دانشگاه علوم تحقیقات تهران
فارغ التحصیل دکتری تخصصی میکروبیولوژی دانشگاه علوم تحقیقات
استاد دانشگاه آزاد ورامین_پیشوا از سال 1394
سوپروایزر آزمایشگاه بیمارستان فوق تخصصی  نورافشار
مسئول بخش میکروب شناسی آزمایشگاه فردا

[vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2290%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%A7%D8%AA%DA%86%D9%85%D9%86%D8%AA%22%2C%22value%22%3A%2280%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2270%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2279%22%7D%5D”]