فارغ التحصیل داروسازی دانشگاه آزاد پزشکی تهران

12 سال فعالیت در زمینه داروخانه، صنعت و تدریس

دکتر آرش سامی - مجتمع سلامت تهران