دوره دستیار کنار پزشک سونوگرافی

1 – شناخت آناتومی سر و گردن

2 – شناخت آناتومی تنه و اندام تحتانی

3 – CT SCAN

ارزش مدرک
۵ از ۵
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!