دوره اولتراسونوگرافی

EUS جزو اقدامات تشخیصی و درمانی پیشرفته و تکمیلی اندوسکوپیک است که برای درمان بیماری های مجاری صفراوی و پانکراس، مرحله بندی تومورها و سایر بیماری های گوارشی و کبدی می‌پردازد.

ارزش مدرک
۵ از ۵
بدون امتیاز 0 رای
50,000,000 تومان