دوره تصویربرداری زنان و حاملگی

دوره آموزشی که متخصصان رادیولوژی پس از فارغ التحصیلی می توانند در آن شرکت نموده تسلط لازم جهت تشخیص انواع بیماری های زنان و مامایی و روش های مناسب تصویربرداری آنها پیدا کنند.

مخاطبین دوره | اهداف دوره

ارزش مدرک
۵ از ۵
بدون امتیاز 0 رای
25,000,000 تومان