دوره داروخانه مقدماتی

دوره تکمیلی تکنسین داروخانه ویژه افرادی که مایل به اشتغال سریع در داروخانه هستند.

ارزش مدرک
۵ از ۵
بدون امتیاز 0 رای
390,000 تومان