دوره تصویربرداری بیماری پستان

دوره آموزشی بیماری های پستان و روش های تصویربرداری مربوطه به همراه آموزش روش های اینترونشن در پستان برای متخصصین رادیولوژی

ارزش مدرک
۵ از ۵
بدون امتیاز 0 رای
25,000,000 تومان