دوره داروسازی بیمارستانی

دوره آموزش مهارتی در راستای افزایش توانمندی داروسازان عمومی در زمینه های انجام تلفیق دارویی، اجرای سیستم فارماکوویژیلانس و تهیه استاندارد فرآورده های دارویی در بیمارستان

درباره دوره | مخاطبین دوره | مباحث دوره

ارزش مدرک
۵ از ۵
بدون امتیاز 0 رای
12,000,000 تومان