کارورزی 3 روزه بیمارستان

هر دانشجوی مهندس پزشکی نیازمند یادگیری مهارت هایی پایه ایست ک در بدو ورود به بازار کار ب آنها نیاز دارد. از جمله این مهارت های پایه آشنایی کلی با تجهیزات پزشکی است.

اطلاعات دوره | کارگاه ها

ارزش مدرک
۵ از ۵
بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان