دوره پرستاری سرطان

دوره ای با رویکرد جامع، جهت ارتقای علمی و کسب مهارت های عملی مراقبتی برای پرستاران علاقمند در زمینه مراقبت های حمایتی و تسکینی در حیطه سرطان می باشد.

ارزش مدرک
۵ از ۵
بدون امتیاز 0 رای
5,000,000 تومان