دوره ارزیابی و گزارش گستره خون محیطی

ارزیابی گستره خون محیطی روشی رایج بوده و بخش مهمی از آزمایش شمارش کامل خون (CBC) را با وجود شمارنده های خودکار جدید که قابلیت شمارش افتراقی را دارند تشکیل می دهد. ارزش گستره خون محیطی در تشخیص زودرس بیماری های خونی از قبیل انواع کم خونی های ارثی و اکتسابی…

ارزش مدرک
۵ از ۵
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!