دوره متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی

این دوره به منظور تربیت نیروی انسانی جهت همکاری در بخش پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه تشخیص پزشکی تدوین شده است.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان 1,000,000 تومان