دوره امدادگر کمک های اولیه

در سازمان های معتبر جهانی اورژانس، جهت ارائه خدمات ساده کمک های اولیه، دوره های آموزشی مختلفی برای مردم برگزار می شود که معمولا به عنوان اولین شخص آموزش دیده در زمینه مراقبت های طبی می باشد که به صحنه اورژانس می رسد.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان 1,000,000 تومان