دوره عملی دندانپزشکی (ویژه دانشجویان)

با مهاجرت قشر گسترده ای از جامعه به منظور تحصیل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی در خارج از کشور متقاضی زیادی برای دوره های عملی دندانپزشکی پدیدار شده است.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
12,500,000 تومان 11,000,000 تومان