دوره داروسازی بیمارستانی

دوره آموزش مهارتی در راستای افزایش توانمندی داروسازان عمومی در زمینه های انجام تلفیق دارویی، اجرای سیستم فارماکوویژیلانس و تهیه استاندارد فرآورده های دارویی در بیمارستان

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
12,800,000 تومان 12,000,000 تومان