دوره تصویربرداری و اینترونشن در بیماری های پستان

دوره آموزشی بیماریهای پستان و روشهای تصویربرداری مربوطه به همراه آموزش روشهای اینترونشن در پستان برای متخصصین رادیولوژی

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
25,000,000 تومان