دوره ارزیابی هماتولوژیک مرفولوژیک لوسمی های حاد و لوسمی های مزمن

لوسمی حاد و مزمن گروهی از بیماری های بدخیم بافت خون ساز می باشند که منجر به کاهش تولید سلولهای طبیعی شده، مغز استخوان و خون محیطی را درگیر کرده یا فقط با  درگیری مغزاستخوان با تظاهرات غیراختصاصی خون محیطی همراه هستند.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
4,350,000 تومان 4,200,000 تومان