دوره کامپوزیت | مجتمع سلامت تهران
8%
تخفیف

دوره کامپوزیت در دندانپزشکی

آشنایی و کسب مهارت عملی برای انجام درمانهای ونیر مستقیم کامپوزیتی برای دندانپزشکان عمومی در دوره کامپوزیت

6,000,000 تومان 5,500,000 تومان