دوره سیتوژنتیک

شاخه ای از ژنتیک است که با مطالعه ساختار و ترکیب کروموزومی یک سلول مرتبط است، که شامل آنالیز روتین کروموزوم های G-Band شده و سایر تکنیک های بندیک و نیز سیتوژنتیک مولکولی شامل FISH و CGH است.

750,000 تومان
دوره ژنتیک مولکولی
25%
تخفیف

دوره ژنتیک مولکولی

دوره جامع مقدماتی ژنتیک مولکولی برای دانشجویان و علاقمندان کار در آزمایشگاه ژنتیک مناسب می باشد که در این دوره مباحث پایه ای ژنتیک مولکولی اعم از نسخه خوانی و آشنایی با بیماری های بخش مولکولی و همچنین آشنایی با انواع تکنیک های این بخش آموزش داده می شود.

1,000,000 تومان 750,000 تومان
دوره ارزیابی هماتولوژیک مرفولوژیک لوسمی های حاد و لوسمی های مزمن
3%
تخفیف

دوره ارزیابی هماتولوژیک مرفولوژیک لوسمی های حاد و لوسمی های مزمن

لوسمی حاد و مزمن گروهی از بیماری های بدخیم بافت خون ساز می باشند که منجر به کاهش تولید سلولهای طبیعی شده، مغز استخوان و خون محیطی را درگیر کرده یا فقط با  درگیری مغزاستخوان با تظاهرات غیراختصاصی خون محیطی همراه هستند.

4,350,000 تومان 4,200,000 تومان
دوره متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی
17%
تخفیف

دوره متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی

این دوره به منظور تربیت نیروی انسانی جهت همکاری در بخش پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه تشخیص پزشکی تدوین شده است.

1,200,000 تومان 1,000,000 تومان
دوره ارزیابی و گزارش گستره خون محیطی
3%
تخفیف

دوره ارزیابی و گزارش گستره خون محیطی

ارزیابی گستره خون محیطی روشی رایج بوده و بخش مهمی از ازمایش شمارش کامل خون (CBC) را با وجود شمارنده های خودکار جدید که قابلیت شمارش افتراقی را دارند تشکیل می دهد. ارزش گستره خون محیطی در تشخیص زودرس بیماری های خونی از قبیل انواع کم خونی های ارثی و اکتسابی…

3,600,000 تومان 3,500,000 تومان