Tehran Health Complex

مجتمع سلامت تهران | برند برتر آموزش های حوزه سلامت

مجتمع سلامت تهران، افتخار دارد که با بهره گیری از برترین اساتید و فراهم نمودن کامل ترین امکانات آموزشی، بهترین آموزش ها را در اختیار هنرجویان گرامی قرار دهد. در سایت مجتمع سلامت تهران شما می توانید با مراجعه به بخش های مختلف علاوه بر آشنایی با دوره ها، نسبت به ثبت نام دوره ها نیز اقدام کنید.

مجتمع سلامت تهران
گروه دانش بنیان

پژوهش و تحقیق روش های نوین در عرصه سلامت

فروشگاه مجتمع سلامت تهران
فروشگاه

تهیه و توزیع لوازم مصرفی در عرصه زیبایی، دندان و آزمایشگاهی

دوره های پرستاری

سکوی پرتاپ شما به سمت موفقیت

دوره های دندانپزشکی

سکوی پرتاپ شما به سمت موفقیت

دوره های آزمایشگاهی

سکوی پرتاپ شما به سمت موفقیت

دوره های مراقبت از پوست (سازمان فنی و حرفه ای)

سکوی پرتاپ شما به سمت موفقیت

دوره های داروسازی

سکوی پرتاپ شما به سمت موفقیت

دوره های مهندسی پزشکی (سازمان فنی و حرفه ای)

سکوی پرتاپ شما به سمت موفقیت

دوره های پزشکان و متخصصین

سکوی پرتاپ شما به سمت موفقیت