مراحل اخذ نمایندگی:

 1. مطالعه كامل وب سايت مجتمع سلامت تهران توسط متقاضی
 2. مطالعه راهنمای متقاضيان نمایندگی
 3. آپلود رزومه شرکت در همین صفحه
 4. تماس از طرف مجتمع برای مصاحبه حضوري با متقاضي
 5. تهيه جدول برآورد كاركرد توسط متقاضي (حداقل كاركرد ماهيانه)
 6. معرفي اوليه ساختمانهاي مناسب جهت نمايندگي
 7. بازديد از محل شهرستانها و فعاليت هاي سابق و جاري متقاضي
 8. پرداخت حق امتياز توسط نماينده
 9. ارائه موافقت اصولي كتبي از مجتمع سلامت تهران به متقاضي
 10. تجهيز كامل ساختمان و فضاي آموزشي
 11. عقد قرارداد نهايي

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.