[maxmegamenu location=main]

*تذکر :

  • پست مدارک فقط برای استان های غیر از تهران مقدور می باشد و برای عزیزان تهرانی تنها به صورت حضوری مدارک تحویل داده می شود.
  • در صورت اشتباه بودن اطلاعات تکمیل شده ، مسئولیت هر گونه خطا در ارسال مدرک بر عهده متقاضی خواهد بود.
  • لطفا قبل از ثبت درخواست، از آماده بودن مدارک خوداطمینان حاصل نمایید.  ( استعلام وضعیت دانشجو 
  • مراحل پست مدارک:

                 1- پر کردن فرم موجود در همین صفحه
             2- احراز هویت توسط آموزش
             3- ارسال مدارک اول و پانزدهم هر ماه     

[gravityform id=”47″ title=”false” description=”false”]