ارسال مدرک مجتمع سلامت تهران

تذکر:

  • پست مدارک فقط برای استان های غیر از تهران مقدور می باشد و برای عزیزان تهرانی تنها به صورت حضوری مدارک تحویل داده می شود.

  • پر کردن تمامی فیلد ها ضروری می باشد.

  • در صورت اشتباه بودن اطلاعات تکمیل شده، مسئولیت هر گونه خطا در ارسال مدرک بر عهده متقاضی خواهد بود.

مراحل پست مدارک:

1- پر کردن فرم موجود در همین صفحه
2- احراز هویت توسط آموزش
3- ارسال مدارک

فرم درخواست پست مدرک:

  • قیمت: 300,000 ریال