استعلام وضعیت دانشجویی

 


  1. شما عزیزان می توانید بر اساس شماره ملی از وضعیت قبولی خود در آزمون ها مطلع شوید.
  2. لازم به ذکر است که تنها شماره ملی افراد قبول شده در آزمون ، در سامانه ثبت شده است و عدم حضور در این لیست به معنی عدم قبولی می باشد.
  3. شما می توانید در صورت عدم قبولی از صفحه زیر نسبت به درخواست آزمون مجدد اقدام کنید.